گروه حمل و نقل

گروه حمل‌ونقل از سال 1391 شروع به فعالیت کرد. مهم‌ترین رویکردها و اولویت‌های این گروه در حال حاضر گفتمان‌سازی و اثرگذاری در حوزه مسائل مربوط به «ترانزیت» با محوریت حمل‌ونقل ریلی است. از همین رو در یک سال گذشته با در نظر گرفتن شبکه مسائل مربوط به حوزه ترانزیت، فعالیت‌های این گروه به «اولویت‌بندی توسعه شبکه ریلی» و «ارتقاء بهره‌وری شبکه فعلی» محدود شد.