گروه بانک

گروه بانک شبکه کانون‌های تفکر ایران از تیرماه سال 1395 شروع به کار کرد. با توجه به اهمیت نهاد بانک و کارکردهای کلی آن، مهم‌ترین اولویت گروه «کسب شناخت صحیح و منطبق با واقع از کارکردها و مسائل نظام بانکی» بوده است. در این راستا تمرکز بر مطالعه و تفکر پیرامون کارکردهای اصلی بانکداری و نحوه اثرگذاری بانک‌ها در اقتصاد ایران بوده است.