گروه سلامت

گروه سیاست‌گذاری سلامت شبکه کانون‌های تفکر ایران پس از وقفه دوساله فعالیت خود را مجدداً از سال 1392 آغاز نمود. این گروه با استفاده از تفکر گروهی و تجربیات جهانی در حل مسائل و مشکلات نظام سلامت، تصمیم‌سازی و جریان‌سازی در این حوزه را با هدف ترسیم وضعیت نظام سلامت مطلوب ایران در دستور کار خود قرار داده است.

گزارش‌ها