گروه کشاورزی

گروه سیاست‌گذاری کشاورزی از سال 1389 در شبکه کانون‌های تفکر ایران فعالیت خود را آغاز کرده است. در حال حاضر مهم‌ترین رویکردها و اولویت‌های این گروه پیگیری، گفتمان‌سازی و اثرگذاری در حوزه مسائل مربوط به «خودکفایی در غذاهای اساسی» و «اصلاح ساختار نهادهای متولی بخش کشاورزی» است.