گروه حکمرانی نرم

گروه حکمرانی نرم شبکه کانون‌های تفکر ایران از سال 1392 با رویکرد کمک به جریان‌سازی و گفتمان‌سازی در عرصه سازوکارهای تنظیم رفتار در جامعه، در قالب گروه‌های تخصصی ایتان شروع به کار کرد. این گروه از اواسط سال 93 بررسی و آسیب‌شناسی نظام حقوقی و قضایی و مسائل فساد اقتصادی را به‌طور جدی‌تر دنبال کرده است. مهم‌ترین محورهای مورد پیگیری گروه در سال 95، آسیب‌شناسی، پیگیری گفتمان‌سازی و اثرگذاری در حوزه «اسناد عادی و رواج آن»، «چک»، «داوری»، «پیشگیری از فساد» و «فرایندهای قضایی» است.