در پی تشدید فشارهای معیشتی بر مردم خصوصا دهکهای پایین جامعه در تابستان ۹۸، همچنین سیاست حمایتی ارز۴۲۰۰ که از ابتدای سال ۹۷ برای حفظ قیمت کالاهای اساسی اعمال شد. شبکه‌کانون‌های تفکر ایران(ایتان) در یادداشتی به راهکارهای حل این مسئله پرداخته است.
در این گزارش ابتدا وضعیت معیشت دهک‌های مختلف بررسی شده و سپس کارآمدی سیاست تخصیص ارز ترجیحی به عنوان تنها سیاست حمایتی اتخاذ شده توسط دولت، آسیب‌شناسی شده است. در نهایت نیز به منظور حمایت عادلانه و موثر از دهک‌های پایین جامعه راهکار‌هایی ارائه شده است.