حق بیمه قراردادها مانعی در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار

شبکه کانون‌های تفکر ایران در گزارشی تحلیلی، ضمن بررسی علل ناکارآمدی حق بیمه قراردادها، سه پیشنهاد جهت جبران کاهش درآمدی سازمان تأمین اجتماعی از محل حذف حق بیمه قرارداد ارائه می‌دهد.