شبکه کانون‌های تفکر ایران مجموعه‌ای متشکل از مراکز و گروه‌های تحلیلگر تخصصی است که از سال ۱۳۷۹ باهدف ارتقای کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق سیاست پژوهی و کمک به تصمیم‌گیران و پیشنهاد سیاست‌های مناسب در حوزه‌های اقتصاد کلان، انرژی، صنعت، کشاورزی، مسکن، اشتغال، بین‌الملل، تعلیم و تربیت، فناوری‌های نرم، سلامت، جمعیت، حمل‌ونقل، آموزش عالی و محیط‌زیست ایجاد شده است.

با توجه به گسترش فعالیت‌های این شبکه، در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ نام این مجموعه از «شبکه تحلیلگران فناوری ایران» به «شبکه کانون‌های تفکر ایران» تغییر یافت.

این شبکه در این مدت در سایه عنایت الهی، با تمرکز بر موضوعات اساسی و واقعی،‌ شناخت مناسبی از مسائل اصلی کشور به دست آورده و متناسب با این شناخت، راهبردهایی برای برون‌رفت کشور از مشکلات، ارائه کرده و در اختیار تصمیم‌گیران کشور قرار داده است. فرآیند مذکور با محوریت نسل جوان متعهد انقلابی صورت پذیرفته و علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای کشور، تربیت نیروی انسانی کارشناس و خبره را به همراه داشته است.

از مهم‌ترین رویکردهای شبکه در سال‌های گذشته می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

«تصمیم‌سازی و سیاست‌پژوهی در خصوص مسائل کلان کشور»، «زمینه‌سازی برای مشارکت خبرگان در تصمیم‌گیری»، «هدایت نخبگان، جوانان انقلابی و استعدادهای برتر به سمت گروه‌سازی و تمرکز بر مسائل کلان کشور»، «کمک به شکل‌گیری کانون‌های تفکر» و «شبکه‌سازی میان هسته‌های فکری در کشور».

دریافت گزارش عملکرد شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در سال ۱۳۹۶ :