شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) با انتشار نامه ای به نائب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، پیرامون لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت _لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها_ که مورخ ۱۷ خردادماه سال جاری در هیأت ‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید، پیشنهاداتی  ارائه داد:

  1. مطابق این لایحه قرار است سه وزارتخانه با مأموریت‌های مختلف و ماهیت‌های متفاوت دستخوش تغییر شوند، از آنجایی که جنس تفکیک‌ها مشابه نبوده، پیشنهاد می‌شود لایحه مذکور در ۳ کمیسیون‌ مجزا و مستقل بررسی گردد.
  2. با توجه به اینکه این لایحه به چند کمیسیون تخصصی مربوط می‌شود، پیشنهاد می شود ذیل ماده ۴۳ آئین نامه داخلی مجلس برای بررسی این لایحه کمیسیون مشترک تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود.
  3.  طبق ماده یک لایحه مذکور با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی، ساختار وزارت جهاد کشاورزی نیز تغییر کرده و همانطور که در تبصره یک ماده یک همان لایحه آمده است، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی ملغی می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌گردد اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در کمیسیون مشترک تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور با حق رأی داشته باشند.
  4.  مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۱  برای بررسی و تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» که جزئی از لایحه فعلی تفکیک وزارتخانه هاست، کمیسیون مشترک با حضور اعضای ۳ کمیسیون تخصصی کشاورزی، صنایع و اجتماعی تشکیل داده بود.