در گزارش قبلی با عنوان «تأثیر نرخ خوراک بر توسعه صنعت پتروشیمی و رابطه آن با قیمت گاز» ، پایین بودن نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها به عنوان یکی از علل اصلی گسترش نوعی از خام فروشی و عدم توسعه مطلوب زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت.در گزارش مذکور، سوددهی بسیار بالای پتروشیمی‌های گازی عامل توسعه کاریکاتوری این صنعت برشمرده شد و به همین دلیل، افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها به ۱۳ سنت برای هر مترمکعب، به عنوان نقطه عطف و ابزار مهمی در جهت توسعه مطلوب صنعت پتروشیمی پیشنهاد گردید. .
در گزارش پیش رو، میزان سوددهی چند نمونه از پتروشیمی‌های گازی کشور بر مبنای قیمت‌های ۱۰ سنت (۲۵۰ تومان) الی ۲۰ سنت (۵۰۰ تومان) محاسبه‌شده و مقایسه‌ای بین میزان سوددهی در این صنعت و بعضی صنایع بزرگ کشور انجام شده است.

متن کامل این یادداشت را در اینجا مشاهده نمایید.