پس از گذشت هفت ماه از اجرایی شدن تصمیم مجلس شورای اسلامی در مورد قیمت ۱۳ سنت برای خوراک گاز پتروشیمی­های کشور، اکنون کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته است تا با اضافه کردن بحث تعیین فرمول نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در قالب طرح «تنظیم مقررات مالی دولت» به جای قیمت گذاری عددی برای خوراک، زمینه ساز تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور شود. در همین راستا، وزارت نفت، کمیسیون‌ برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی پیشنهاداتی در مورد شاخص‌‌های مربوط به تعیین این فرمول ارائه کرده‌اند که در یادداشت اول شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان)به نقد و بررسی آن­ها پرداخته شد. در این یادداشت چرایی و چگونگی این موضوع که قانون هدفمند کردن یارانه­ها باید به عنوان مرجع اصلی و مبنای کلیدی تعیین فرمول خوراک گازی صنعت پتروشیمی در بلندمدت باشد، مورد بررسی قرار می­گیرد.

برای مطالعه متن کامل این یادداشت به اینجا مراجعه فرمایید.