سال دوم دولت یازدهم در حالی به انتها رسید که چراغهای امید به تدبیر دولتمردان برای رفع مشکلات اقتصادی همچنان میدرخشد. مشکلاتی که بر ساختار بیمار اقتصاد کشور بناشده و البته تحریمها نیز موجب تشدید آن شدند. مشکلاتی که مردم آن را در زندگی خود لمس کرده و منتظر تدبیری برای رفع آنها هستند. «رفع تحریم‌ها» را می‌توان شاه کلید دولت یازدهم برای رفع مشکلات اقتصادی دانست؛ به‌طوریکه برای رفع آن تمام تلاش خود را به کار بست.

اکنون‌که دولت به نیمه راه رسیده و در این مدت با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بوده است، جای این سؤال است که دولتمردان تا چه حد توانسته‌اند با کلیدهای خود قفل‌های اقتصادی را باز کنند؟ برای یافتن پاسخ این سؤال منطقی است به بررسی عملکرد مسئولین علی‌الخصوص اعضای کابینه بپردازیم. پرونده «نیمۀراه » تلاش دارد تا عملکرد تعدادی از وزرا و مسئولان در دولت یازدهم را بررسی کند.
البته ما مدعی نیستیم که توانسته‌ایم عملکرد تمامی اعضای کابینه را بررسی کنیم، چراکه چتر دانشی ما همه مسائل را در برنمی‌گیرد و این پرونده بیشتر بر حوزه‌های اقتصاد و علم و فناوری تمرکز دارد.

متن کامل این پرونده را می‌توانید در اینجا ببینید.