در این گزارش، تحولات رخ داده در این حوزه از ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ در شش بخش «اصلاح نظام بانکی»، «مالیات»، «شفافیت اطلاعات»، «مبارزه با مفاسد اقتصادی»، «پیمان های پولی دوجانبه» و «تحریم های پولی و مالی» مورد بررسی قرار گرفته است. بخش بندی گزارش رصد عیار در حوزه اقتصاد کلان براساس بندهای مختلف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که مرتبط با این حوزه هستند، صورت گرفته است.

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متن کامل این گزارش  را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.