این گزارش تحلیلی با توجه به انتشار دو گزارش«چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن» و «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت و درخواست دولت محترم مبنی بر نقد و برسی آن توسط شبکه کانون‌های تفکر ایران در سال ۱۳۹۳ تهیه شد. در این گزارش به نکات زیر در خصوص عوامل به وجود آورنده و همچنین جهت‌گیری‌های اصلی برای خروج غیر تورمی از رکود اشاره شده است:
– هدف‌گذاری صحیح در رشد غیر تورمی و پایدار
– غفلت از سهم بالای فعالیت‌های غیر مولد در اقتصاد ایران
– بی‌توجهی به جایگاه شفافیت اطلاعات در همایت از تولید و بهبود فضای کسب‌وکار
– غفلت از حضور پررنگ افراد حقیقی در فضای اقتصاد ایران
– غفلت از نقش شوک ارزی در ایجاد تورم ناشی از فشار هزینه و انتظارات عمومی
– غفلت از نقش کلیدی بانک‌ها در خلق پول و تخصیص آن به فعالیت‌های غیر مولد
– غفلت از نقش پررنگ بخش نفت و درآمد‌های آن در کاهش رشد اقتصادی
– ضرورت برنامه‌ریزی مستقل در هریک از پیشران‌های اقتصادی برای خروج غیر تورمی از رکود
– جای خالی اقتصاد مقاومتی در بسته دولت برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها

متن کامل این گزارش در اینجا قابل دریافت است.

کد گزارش:۹۳۰۵۰۳۰۰۰۱