ضرورت انجام پروژه :

یکی از سناریو های دشمن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی اعمال فشار بر حاکمیت به واسطه ی ایجاد نارضایتی بین مردم از طریق ایجاد شرایط نابسامان اقتصادی در کشور است. لذا کاهش ضربه پذیری اقتصاد کشور در برابر این هجمه ها ضروری است.

شرح :

یکی از مباحثی که در دفاع اقتتصادی اهمیت ویژه ای دارد تأمین کالاهای اساسی است. دارو به عنوان یک کالای استراتژیک یکی از مهمترین نیاز های یک جامعه است که عدم تأمین مناسب آن توسط حاکمیت می تواند خطرات جانی و اقتصادی و به تبع آن مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد کند.
لذا لازم است با شناسایی دقیق نقاط ضعف داخلی که زمینه ساز اثرگذاری تهدیدات خارجی است و با کمک نقاط قوت و فرصت های پیش رو این ضربه پذیری را به حداقل برسد. و
سند دفاع اقتصادی با پیشنهاد راهبرد ها و سیاست های مبتنی بر این نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدید ها و عملیاتی شدن آنها توسط دستگاه های ذی ربط می‌تواند ثبات نسبی در تأمین داروی کشور را تضمین کند.

دستاوردهای پیش بینی شده :

انجام کار پژوهشی مربوط به حوزه دارو در سند پدافند اقتصادی