ضرورت انجام پروژه :

جهت ارزیابی فضای سیاست‌گذاری و سیاست‌گزاری تعلیم و تربیت کشور، لازم است تحولات و رخدادهای کلان این حوزه به ویژه در قلمرو وزارت آموزش و پرورش مورد رصد و پایش مستمر کارشناسی قرار گیرد و میزان تطابق با سیاست‌های کلان کشور ارزیابی شود.

شرح :

به دلیل اهمیت پایش و رصد سیاست‌ها و تحولات حوزه تعلیم و تربیت، اندیشکده با همکاری تارنمای عیارآنلاین در بازه‌های زمانی هفتگی و فصلی ضمن رصد اخبار و رخدادهای مهم این حوزه، گزارش‌های خبری ـ تحلیلی منتشر نموده است.

دستاوردهای پیش بینی شده :

خبرنامه‌های هفتگی و فصلی «پُرسا» (۱۹ شماره در سال ۹۳)