ضرورت انجام پروژه :

در شرایطی که امنیت غذایی کشور با تهدیدات طبیعی از جمله خشک‌سالی‌های دوره‌ای و سیاسی مانند تحریم روبروست، ذخیره‌سازی بلندمدت قوت غالب کشور ضرورت می‌یابد. ضرورت ذخیره‌سازی گندم در حالی دو چندان می شود که بدانیم سامانه‌های انبارداری موجود در کشور، حداکثر ظرف ۶ ماه گندم را ذخیره می‌کند.

شرح :

عرضه ارزان آرد ماحصل از خرید تضمینی گندم، ذخیره‌سازی خانگی این محصول استراتژیک را حتی برای روستائیان از رونق انداخت گه به فراخور آن برخی از فناوری‌های بومی این حوزه به فراموشی سپرده شد. پس از یارانه‌ای شدن زنجیره گندم، آرد و نان، توسعه فناوری ذخیره‌سازی گندم در ایران به سمت سیلوهای متمرکز سیمانی و فلزی سوق یافت. ذخیره‌‌سازی متمرکز کنونی در برابر تهدیدات خارجی، آسیب‌پذیر و به جهت ترانزیت مضاعف کالا و تجهیزات گران قیمت، پرهزینه و به جهت بالا بودن حجم انبوه ذخیره و بی‌رغبتی کشاورزان در تولید محصول مرغوب، پا کیفیت پائین صورت می‌گیرد.تیم تحقیق به دنبال بررسی کارایی روش‌های ذخیره‌سازی کوچک و ارزان، با قابلیت نگهداری بلند مدت است که در این راستا دو تیمار گندم لخت و گندم با خوشه را در کندوهای گلین و در آزمایش‌های سه و شش ماه یک بار مورد آزمون قرار می‌دهد.

دستاوردهای پیش بینی شده :

گزارش‌ مکتوب مرحله اول و دوم