ضرورت انجام پروژه :

گسترش فزاینده ی بیماری های غیرواگیر و مزمن که عمدتا معلول سبک زندگی نادرست و علل قابل پیشگیری هستند.

شرح :

بخش عمده اختلالات سلامت در سال‌های اخیر متوجه بیماری های غیرواگیر و قابل ‌پیشگیری است. انواع سرطان ها، بیماری های قلبی عروقی، تصادفات، بیماری های اسکلتی عضلانی، حوادث عروقی مغزی، بیماری های ژنتیکی و سونامی اختلالات روانی در بسیاری از موارد قابل پیشگیری هستند.

به نظر می رسد مهم‌ترین برنامه سیاست‌گذاران سلامت کشور، برنامه‌ریزی عملیاتی، هدفمند، پایا و پیگیرانه برای شروع اقدامات سلامت محور باشد. تاخیر در این مهم و تمرکز فعالیت‌ها بر برنامه های درمان محور، نتیجه ای جز خسران و تداوم نارضایتی و بلعیدن بودجه ناپایدار و لغزان سلامت مردم توسط چاه ویل و سیری ناپذیر درمان گرایی نخواهد داشت. برنامه‌های بالادستی اعم از سیاست های کلی سلامت، برنامه پنجم توسعه و برنامه جامع علمی کشور نیز بر اولویت برنامه‌های سلامت محور صحه گذاشته‌اند.

دستاوردهای پیش بینی شده :

چه سیاست هایی برای پیشگیری از بیمار شدن و ارتقای سلامت مردم می توان در کشور اجرا کرد؟

تجربه ی کشورهای دیگر دنیا در این زمینه چه بوده است؟