خانه / ۱۳۹۱ / فروردین

بایگانی ماهانه: فروردین ۱۳۹۱

الزامات اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي و ارايه راه‌كار

حال با فرض آنكه تعداد هر خانوار به طور متوسط ۳.۶ نفر باشد، به طور متوسط ماهانه ۲۰۶۰۰ تومان يارانه تخصيص مي‌يابد و با فرض تخصيص ۲۸ هزار تومان براي ۴ ماه در مجموع افزايش يارانه هر فرد در سال جاري، ماهانه ۲۷۶۰۰ تومان خواهد بود كه اين همان خواست دولت در افزايش يارانه نقدي به ۲۸ هزار تومان است با اين تفاوت كه افزايش نقدينگي و بي‌‌ثباتي بازارهاي كلان اقتصادي را به دنبال ندارد.

توضیحات بیشتر »

نقش مالكيت فكري در حمايت حقوقي از توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني

همانطوركه سال ۹۱ از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» نام گذاري شده است، شايسته است بصورت علمي ابعاد حمايت مورد مطالعه قرار گيرد تا سرلوحه تصميم گيري هاي مديران و برنامه-ريزان باشد. در نگاه كلي كلمه «حمايت» يك واژه عام است و مشتمل بر حمايت هاي مالي، اعتباري، گمركي، مالياتي، حقوقي و غيره مي شود كه به اعتقاد نگارنده يكي از مهمترين حمايت ها كه در سايه آن امكان فعاليت كارآمد و موثر براي توليدكنندگان داخلي فراهم مي شود، حمايت هاي حقوقي است.

توضیحات بیشتر »

چرا نامگذاري ۵ سال اخير اقتصادي بوده‌ است؟

يكي از وظايف رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران، تعيين سياست‌هاي كلي نظام است؛ به نظر مي‌رسد آن‌چه باعث نام‌گذاري خاصي براي يك سال توسط رهبري مي‌گردد، ضرورت‌هاي ملي، بين‌المللي، فرهنگي، اقتصادي و ... باشد.

توضیحات بیشتر »

درآمدي بر مسائل و راهكار هاي حمايت از توليد ملي

با توجه به اينكه رهبر انقلاب به عنوان بالاترين جايگاه تصميم گيري و تعيين اهداف و مسير اصلي كشور امسال را به عنوان چهارمين سال از دهه پيشرفت و عدالت به نام "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" نامگذاري كرده اند، گسترش حمايت از توليدات ساخت داخل و سرمايه ايراني بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد چرا كه توليد و صنعت، نقش بي بديل و ركن مهم پيشرفت كشور تلقي مي شود.

توضیحات بیشتر »

كدام كالاي وطني نيازمند حمايت است؟

اولين سؤالي كه در اين بحث مطرح مي‌شود آن است كه در صورت حمايت از توليد داخلي كدام يك از محصولات بايد مورد حمايت قرار گيرند؟ آيا منظور از اين شعار حركت به سمت اقتصاد درون‌گرا و مبتني بر خودكفايي افراطي است؟

توضیحات بیشتر »

تحريم‌هاي ايران بر دوش اقتصاد جهان سنگيني مي‌كند

يك موسسه مالي بين المللي تصريح كرد تحريم هاي وضع شده عليه ايران هزينه سنگيني براي اقتصاد جهان داشته و اگرچه ايران را تحت فشار قرار داده اما به همان ميزان براي اقتصاد جهان نيز سنگين بوده است.

توضیحات بیشتر »

گسترش روز افزون واگذاري پروژه هاي صنعتي كشورهاي آسيايي به متخصصان ايراني

افزايش حضور متخصصان ايراني در اجراي پروژه هاي مختلف اقتصادي در كشورهاي پارسي زبان گامي موثر در معرفي هرچه بيشتر توانايي جوانان ايراني در عرصه هاي مختلف است.

توضیحات بیشتر »

ايران بزرگترين قدرت فناوري جهان اسلام مي شود

پايگاه خبري روسي ايران رو نوشت: جمهوري اسلامي با گام هاي سريع در مسير فناوري هاي علمي حركت مي كند و اين كشور در حال حاضر يكي از توسعه يافته ترين قدرت هاي جهاني از نظر علم و فناوري هاي روز مي باشد.

توضیحات بیشتر »

۱۰ گام براي حمايت از كار و سرمايه ايراني

پيام رهبر معظم انقلاب و نامگذاري سال ۱۳۹۱ به عنوان سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» در واقع پيام تداوم جهاد اقتصادي را در خود دارد. يعني آن‌چه كه رهبر معظم انقلاب در سال گذشته بيان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمايت از توليد ملي مورد تأكيد مجدد قرار داده‌اند.

توضیحات بیشتر »