خانه / ۱۳۹۰ / اسفند

بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۰

برنامه چالشي و اميدآفرين «ثريا» به روي آنتن مي‌رود

اين برنامه با رويكردي چالشي و اميد‌آفرين در تلاش است تا مسايل اصلي كشور در حوزه علم و فناوري را بررسي نمايد. بينندگان برنامه در هر قسمت با مسايل حوزه‌اي از حوزه‌هاي علم و فناوري آشنا مي‌شوند و كارشناسان برنامه همراه با مهمانان به واكاوي ريشه‌هاي مسايل مي‌پردازند

توضیحات بیشتر »

ضرورت مصرف بهينه آب در بخش‌ كشاورزي

مي توان نتيجه گرفت كه فارغ از ساير عوامل موثر بر كاهش توليدات زراعي و ركود اقتصاد بخش كشاورزي، عامل آب وهوايي كه همان كمبود بارش هاي متوالي است، عرضه بخش كشاورزي كشور را طي سالهاي اخير مي تواند دچار آسيب كرده باشد

توضیحات بیشتر »

ضرورت تخصيص «سهميه انرژي» به خانوار به‌جاي افزايش يارانه نقدي

سهميه بنزين يارانه‌اي از طريق كارت بنزين موجود در اختيار خانوارها قرار گيرد و ۶۰ ليتر بنزين نيمه يارانه‌اي به هر خانوار و نه هر وسيله نقليه اختصاص يابد. بنابراين توزيع يارانه بنزين ميان خانوارهاي داراي وسيله نقليه به عدالت انجام شده و به خانوارهايي كه بيش از يك خودرو يا وسيله نقليه ديگر دارند، سهميه اضافه تري اختصاص نمي‌يابد

توضیحات بیشتر »

ملاحظات اجرايي پرداخت عيدي كاركنان به صورت نيم سكه طلا

مصوبه اخير هيأت وزيران در پرداخت عيدي كاركنان دولت به صورت نيم‌سكه طلا تصميم مناسبي جهت افزايش درآمد كاركنان دولت و كنترل نقدينگي است. وليكن همواره سياست‌هاي صحيح اگر همراه با رعايت ملاحظات اجرايي نباشد باعث ايجاد نارضايتي و ناكارآمدي اجراي سياست مي‌شود

توضیحات بیشتر »

ضرورت افزايش هزينه فعاليت‌هاي غير مولد اقتصادي

ماليات بر عايدي سرمايه مناسب‌ترين ماليات در جهت افزايش هزينه‌هاي غير توليدي در بخش زمين و مسكن و ساير بخش‌هاي اقتصادي است كه مطالعه تجربيات جهاني نشان مي‌دهد حداقل ۸۵ سال از زمان وضع آن مي‌گذرد وليكن متأسفانه جاي خالي اين ماليات در بسته مالياتي در بخش زمين و مسكن با گذشت ۵ دهه سياستگذاري در بخش مسكن همچنان ديده مي‌شود

توضیحات بیشتر »

وام ۲۵ ميليوني خريد مسكن منتفي شد

اعضاي كارگروه مسكن با تاكيد بر اينكه افزايش تسهيلات بانكي براي خريد مسكن در حال‌حاضر موضوعيت ندارد و نبايد اتفاق بيفتد، مصوبه «وام ۲۵ ميليوني خريد مسكن» را كه دو هفته پيش در شوراي پول‌واعتبار به تصويب رسيده بود، لغو كردند.براساس مصوبه تازه اين كارگروه، سقف تسهيلات خريد مسكن كه توسط بانك‌مسكن به عنوان تنها بانك‌عامل ارائه‌كننده اين تسهيلات، قابل پرداخت است، در حد ۲۰ ميليون تومان كنوني باقي مي‌ماند

توضیحات بیشتر »

بنزين آزاد ۱۰۰۰ و نيمه‌يارانه‌اي ۴۰۰ تومان؛ سناريوي پيشنهادي در فاز دوم هدفمندي

بر اساس اخبار رسيده، افزايش قيمت بنزين آزاد به ۱۰۰۰ تومان و تثبيت قيمت بنزين نيمه يارانه‌اي در رقم ۴۰۰ تومان به يكي از سناريوهاي مطرح ستاد هدفمندي يارانه‌ها در فاز دوم اجراي اين قانون تبديل شده است.

توضیحات بیشتر »