خانه / ۱۳۸۹ / آبان

بایگانی ماهانه: آبان ۱۳۸۹

مقايسه دو راهبرد "قيمتي-مقداري" و "قيمتي" در هدفمند كردن يارانه گاز خانگي

در اين گزارش دو راهبرد «قيمتي ـ مقداري» و «قيمتي» در مورد هدفمند كردن يارانة گاز طبيعي خانگي تبيين شده است و نتايج حاصل از انتخاب اين دو راهبرد در چهار محور «عدالت در مصرف يارانة گاز»، «كاهش مصرف»، «انتظارات تورمي و تورم» و « افزايش خالص درآمد دولت» مقايسه شده است.

توضیحات بیشتر »

هدفمندي يارانة بنزين بر سر دوراهي؛ كدام يك عادلانه تر است؟

كاهش ۵۰ درصدي مصرف بنزين در سه سال گذشته نشان مي‌دهد كه مكانيزم سهميه بندي توانسته است بيش از انتظار هدف كاهش مصرف را محقق سازد. با احتساب مصرف بنزين بر اساس نمودارهاي مصرف و واردات بنزين در سه سال گذشته حداقل ۱۲ ميليارد دلار در اين مدت صرفه‌جويي شده است. تمامي اين دست آوردها بدون ايجاد انتظارات تورمي و تورم حاصل شده است

توضیحات بیشتر »

سير تدوين نقشه جامع علمي كشور توسط گروهي از دانشجويان

در ديدار اخير دانشجويان با مقام معظم رهبري يكي از دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف نقشه جامع علمي كشور را كه توسط جمع اندكي از دانشجويان تهيه شده بود به ايشان معرفي كرد.‌ با توجه به بازگشايي دانشگاه‌ها و اهميت اين موضوع‌، با يكي از اعضاي اين تيم دانشجويي تهيه كننده نقشه جامع علمي كشور، «آقاي كرامتي» گفتگو كرديم.

توضیحات بیشتر »

پيشنهاد اختصاص سهميه ۶۰ ليتري به هر خانوار

جنبش عدالتخواه دانشجويي، يكي از اتحاديه هاي دانشجويي كشور با بررسي كارشناسانه بر لزوم تداوم سهميه‌بندي بنزين در شرايط فعلي كشور با اعمال اصلاحات زير تاكيد دارد؛ الف- تخصيص ماهانه سهميه ۶۰ ليتر بنزين به قيمت ۱۰۰ تومان به هر خانوار نه وسيله نقليه ب- افزايش قيمت بنزين آزاد به ۸۰۰ تومان ج- تخصيص ماهانه ۴۲ هزار تومان يارانه نقدي با فرض بنزين آزاد ۸۰۰ توماني به خانوارهاي فاقد خودرو.

توضیحات بیشتر »