خانه / ۱۳۸۹ / تیر

بایگانی ماهانه: تیر ۱۳۸۹

نقد و بررسي تحولات بخش مسكن چهارشنبه هر هفته در برنامه كليد

با توجه به اهميت موضوع مسكن و نقش مهم مسكن در اقتصاد كشور، برنامه "كليد مسكن" در طول پخش خود، ضمن آگاه سازي مردم از طرح ها و سياستهاي دولت و ساير بخش هاي مسوول در بخش مسكن از جمله شهرداريها، بخش خصوصي و... نقاط قوت و ضعف عملكرد مسوولان مربوطه را با هدف كمك به اصلاح اين نواقص و رفع مشكلات مردم به طور جدي پيگيري خواهد نمود

توضیحات بیشتر »

حمايت وزير نفت از نقش آفريني تشكل هاي صنعت پلاستيك

در اين نشست ، اعضاي هيات مديره شركت تعاوني صنايع پلاستيك استان تهران، اتحاديه پلاستيك ، نايلون و ملامين ، انجمن صنايع همگن پلاستيك ، انجمن صنايع همگن ماشين سازان گزارشي از فعاليت هاي خود ارائه و مشكلات خود را تشريح كردند .

توضیحات بیشتر »

فرم بانك اطلاعات تشكل هاي صنعت پلاستيك

با توجه به تاكيد تشكل هاي صنعت پلاستيك در نشست هاي برگزارشده تشكل هاي صنعت پلاستيك مبني بر تهيه بانك اطلاعات تشكل هاي فعال، با لحاظ نظرات تشكل ها در اين خصوص، فرم بانك اطلاعات تشكل ها تهيه و براي تكميل توسط تشكل ها آماده گرديد.

توضیحات بیشتر »

برگزاري همايش پرداخت الكترونيك توسط گروه علمي تحليلي طيف

اگر مجموعه خدماتي را كه امروزه‌ دولت‌ها مي توانند در قالب الكترونيكي به مردم عرضه كند، در نظر بگيريم در مي‌يابيم كه مهترين حلقه اين خدمات، امور بانكي و سرويس هاي پيراموني آن است؛ به عبارتي ديگر بسياري از خدمات دولت الكترونيك بدون حضور خدمات بانكداري الكترونيك چون پرداخت الكترونيك بي معنا و غير قابل تحقق است. اما متاسفانه عليرغم بحث‌هاي متنوعي كه تاكنون پيرامون اين خدمات صورت پذيرفته است شاهد روند كند توسعه اين خدمات، آنهم اغلب به شكل جزيره‌اي بوديم.

توضیحات بیشتر »

بررسي ميزان انطباق عملكرد دولت نهم در بخش مسكن بامحورهاي قانون برنامه چهارم توسعه -پاياني

محورهاي مختلفي از برنامه چهارم توسعه به مسألة مسكن پرداخته است،‌ هرچند كه اين برنامه از محورهاي كليدي و اساسي نظير تعيين شاخص‌هاي كمي، تأمين مسكن متناسب با نياز، كنترل سوداگري، ايجاد زيرساخت‌هاي اطلاعات در بازار املاك و ... غفلت كرده است. از ميان محورهاي مطرح شده در برنامه چهارم توسعه پنجساله برخي از محورها به سطح اقتصادي مسألة مسكن مرتبط نبوده و برخي ديگر نيز مربوط به دولت نهم نمي‌شدند (ماده ۱۱، ماده ۹۵ و ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم) و دولت‌ هشتم موظف به اجراي آنها بوده است.

توضیحات بیشتر »