خانه / ۱۳۸۹ / فروردین

بایگانی ماهانه: فروردین ۱۳۸۹

كاربردهاي ابر رسانا (بخش اول)

استفاده از ژنراتورهاي ابر رسانايي موجب بهبود پايداري شبكه به ميزان ۳۰% بيشتر از انواع سنتي آن ميشود ميزان اتلاف در اين ژنراتورها ۵۰% كمتر و بازده ۱ تا ۲ در صد بيشتر از نوع سنتي است. حجم ژنراتورهاي ابر رسانايي حدود ۳۰% و وزن آنها حدود ۵۰% كمتر از انواع سنتي ميباشد.

توضیحات بیشتر »

نقد پيش نويس سند راهبرد ملي توسعة فناوري ميكروالكترونيك-۱

در اين گزارش بنا داريم بررسي نمائيم كه روند طي شده در ستاد ميكرو الكترونيك كشور و به ويژه خروجي اين مجموعه در قالب «سند راهبرد ملي توسعه فناوري ميكروالكترونيك» تا چه ميزان از بنيه علمي و كارشناسي برخوردار بوده؟ و آيا پس از اجراي مفاد اين سند مي توان شاهد رفع معضلات اساسي حوزه الكترونيك كشور بوده و انتظار حركت رو به رشدي را در كشور در حوزه صنعت الكترونيك داشت يا خير؟

توضیحات بیشتر »

ارائه مدلي براي ارزيابي احكام برنامه پنجم توسعه-۳

هم‌اكنون كه كشور در مسير تدوين برنامه پنجم توسعه قرار گرفته، ضروري است با شناخت عواملي كه سياست‌هاي اتخاذ شده را در اجرا دچار مشكل مي‌سازد و مقدمات شكست آن‌ها را فراهم مي‌نمايد، قوانيني تدوين شود كه با مدنظر داشتن اين عوامل، ما را به‌موفقيت در اجرا نزديك كند.

توضیحات بیشتر »