خانه / ۱۳۸۷ / بهمن

بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۸۷

چالش‌ها و فرصت‌هاي توسعه صنايع فرهنگي در كشور از ديد صاحب‌نظران (گزارش هم‌انديشي)

صنايع فرهنگي، بار فرهنگي بسيار سنگيني دارند و اگر زماني كشوري نتواند در مقابل بار صنايع فرهنگي توليدي ديگران بايستد، به‌طور كلي هويت خود را از دست خواهد داد و بازگرداندن اين هويت از دست رفته كاري ناممكن خواهد بود.

توضیحات بیشتر »