خانه / ۱۳۸۰ / بهمن

بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۸۰

توسعة تكنولوژي LNG و انتقال گاز با خط لوله

رشد قابل توجه صنعت گاز طبيعي طي ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته، بطور عمده مديون گشايش بازارهاي جديد تقاضا مي‌باشد. از طرف ديگر اين گشايش بازار، مديون توسعه و پيشرفت تكنولوژي در بخش عرضه و استفاده از گاز در مصارف مختلف به ويژه در بخش توليد برق و صنايع پتروشيميايي است. در مقالة زير به چند تكنولوژي مهم در صنعت گاز، خصوصاً در زمينة انتقال گاز اشاره شده و برخي ابعاد فني، اقتصادي و مديريتي آن تشريح شده است:

توضیحات بیشتر »

كاربرد كامپوزيت ها در صنعت خودرو

صنعت كامپوزيت يكي از صنايع رو به رشد در عرصة موادمهندسي است. امروزه به خاطر مزايايي كه كامپوزيت­ها نسبت به فلزات دارند، توسعة زيادي پيدا كرده­اند. از جمله مي­توان به كاربرد قطعات كامپوزيتي در صنعت خودرو اشاره كرد. مهندس مباهات، مدير عامل شركت نور­ايستا­پلاستيك، طي مصاحبه­اي با شبكة تحليلگران تكنولوژي ايران، به طرح ديدگاه­هايي در اين زمينه پرداخت كه در زير به برخي نكات مهم آن اشاره شده است:

توضیحات بیشتر »

دكتر علي كرمي: توسعة بيوتكنولوژي در ايران نياز به رفع موانع فرهنگي دارد

دكتر علي كرمي استاد دانشگاه و نايب رئيس انجمن بيوتكنولوژي كشور، در مصاحبه با شبكة تحليلگران تكنولوژي ايران يكي از مهم­ترين مشكلات كشور در زمينة تكنولوژي را مشكلات فرهنگي عنوان كرد. در همين زمينه خلاصه­اي از ديدگاه­هاي وي را جهت استفاده علاقمندان مي­آوريم:

توضیحات بیشتر »

تنگناهاي ارتباط مراكز مهندسي و پژوهشي با صنعت (مطالعة موردي: پژوهشكده مهندسي توسعة فرايندهاي شيميايي

در بخش نخست مصاحبه با دكتر جمشيد زركش، رئيس پژوهشكدة مهندسي توسعه فرايند‌هاي شيميايي، پيرامون فعاليت‌هاي توسعه‌اي و روش معكوس دستيابي به تكنولوژي به بحث پرداخته شد. در آن بخش از مصاحبه، به برخي مشكلات داخلي و تحولات ساختاري پژوهشگاه صنعت نفت نيز اشاره شد. اما بخش دوم اين مصاحبه، حاوي مباحث مفيدي پيرامون تنگناها و مشكلات ارتباط مراكز تحقيقاتي و مهندسي مانند پژوهشگاه صنعت نفت با صنعت است. مشكلات پژوهشكدة مهندسي توسعة فرايند‌هاي شيميايي، مي‌تواند به عنوان يك مطالعة موردي براي مشكلات كلي ارتباط صنعت با مراكز پژوهش و مهندسي داخلي، مورد توجه قرار گيرد:

توضیحات بیشتر »

افزايش عمر مفيد ذخاير نفت و گاز در آمريكا

بكارگيري تكنولوژي پيشرفته در برداشت ذخاير نفت و گاز آمريكا، هزينه‌هاي توليد را كاهش و ذخاير قابل بازيافت اين كشور را افزايش داده است. اين امر علاوه بر سود مادي، رشد و توسعة تكنولوژي‌هاي پيشرفته را نيز به همراه خواهد داشت. در كشور ما نيز با وجود ذخاير عظيم نفت و گاز، انتخاب روش‌ها و تكنولوژي‌هاي نوين نقش بسزايي در استفادة بهينه از منابع دارا خواهد بود. بنابراين مطالعه و بررسي تجارب كشور‌هاي پيشرفته مي‌تواند آزمون و خطا و اتلاف منابع را به حداقل ممكن برساند. مطلبي كه از نظر خوانندگان خواهد گذشت، به افزايش عمر مفيد ذخاير نفت و گاز آمريكا اشاره دارد:

توضیحات بیشتر »

وضعيت پژوهش و ساخت داخل در صنعت نفت

مهندس محمدرضا عليمردان، كارشناس معاونت انرژي دفتر همكاريهاي فناوري و داراي سابقة فعاليت و تحقيق در بخشهاي مختلف صنعتي كشور است. با وي پيرامون وضعيت پژوهش و ساخت داخل در صنعت نفت گفتگويي انجام گرفت كه خلاصه‌اي از آن در زير ارائه شده است:

توضیحات بیشتر »

معرفي تكنولوژي: حفاري مخازن نفت و گاز توسط ليزر

بكارگيري سيستمهاي ليزري پرقدرت در ارتش آمريكا, محققان را بر آن داشته است تا در زمينة استفاده از اين تكنولوژي در اكتشاف و حفاري مخازن نفت و گاز مطالعات وسيعي را آغاز كنند. اگر اين مطالعات به نتيجه كامل برسد, بدون اغراق انقلابي در صنعت نفت و گاز بوقوع پيوسته است. به منظور تحقق اين هدف، مؤسسه تكنولوژي‌ گاز در آمريكا و آزمايشگاه ملي تكنولوژي انرژي، وابسته به وزارت انرژي طرحي تحقيقاتي را در دست اجرا دارند كه در ادامة فعاليت‌هاي تحقيقاتي به عمل آمده در سال ۱۹۹۹ صورت مي­گيرد. در صورت تكميل مطالعات امكان­سنجي و اجراي اولين پروژة عملياتي، شگرف­ترين تحول در صنعت حفاري در قرن حاضر اتفاق خواهد افتاد. ارائة گزارشي مختصر از مطالعات در حال انجام در آمريكا و ميزان پيشرفت‌ و دستاوردهاي آن، مي‌تواند اطلاعات ارزشمندي را در اختيار سياست‌گذاران و تصميم­گيران صنايع نفت و گاز كشور قرار دهد:

توضیحات بیشتر »

زبان مدلسازي يكنواخت (UML) مي‌تواند در جهت ارتقاي كيفيت و توجه به اصول مهندسي نرم‌افزار در كشور مؤثر باشد

علي‌رغم مزيتهاي عمده‌اي كه كارشناسان براي صنعت نرم‌افزار ايران برمي‌شمرند (از جمله نيروي انساني مستعد و ارزان)، اين صنعت در كشور ما با افت شديد كيفيت روبرو است. نه شركتهاي نرم‌افزاري معدود كشور، چندان به دنبال بكارگيري استانداردها و روشهاي علمي طراحي و توليد نرم‌افزار هستند و نه فرهنگ مصرف ما كيفيت‌طلب است.

توضیحات بیشتر »

مشكلات مؤسسة SAP در بومي سازي تكنولوژي سازه هاي پيش ساختة سبك

نكتة بسيار مهم در مورد بكارگيري هر تكنولوژي جديد در كشور، تلاش براي بومي كردن آن تكنولوژي و سازگار كردن آن براي استفاده در كشور است. تكنولوژي­هاي نوين بخش مسكن نيز از اين قاعده مستثني نيستند. از آنجا كه تمام امكانات، تجهيزات و بسترهاي لازم براي فعاليت در اين عرصه از جمله استانداردها، بر اساس روش­هاي سنتي شكل گرفته­اند، بومي كردن تكنولوژي­هاي نوين بدون توجه به اين زيرساخت­ها ممكن نيست. نوشتار زير حاصل مصاحبه با مهندس حسني، مدير عامل مؤسسة سازه­هاي پيش­ساخته SAP است و مروري دارد بر فعاليت‌هاي مؤسسه در بومي­سازي تكنولوژي سازه­هاي پيش­ساختة سبك و مشكلات آن در اين زمينه:

توضیحات بیشتر »

چرا بيوتكنولوژي در ايران رشد نميكند؟ (ديدگاه دكتر كرمي)

دكتر علي كرمي، استاد دانشگاه و نايب رئيس انجمن بيوتكنولوژي كشور مي باشد. ايشان ‌در مصاحبه باشبكة تحليلگران تكنولوژي ايران، به مهمترين مشكلات و موانع رشد بيوتكنولوژي در ايران اشاره كرده كه در مطلب زير به اجمال به آنها اشاره شده است:

توضیحات بیشتر »

مشكلات دانشجويان در انتخاب پايان‌نامه‌هاي كاربردي (مطالعة موردي: پژوهشگاه صنعت نفت)

ارتباط دانشگاه با صنعت و مراكز پژوهشي مستقر در صنعت، يكي از مسايل مهم سياستگذاري تكنولوژي كشور مي­باشد. برقراري اين ارتباط نيازمند عزم ‌جدي ‌مسئولين و ايجاد زيرساخت‌هاي حقوقي و اجرايي لازم است. پژوهشگاه صنعت نفت براي ارتباط با دانشگاه و استفاده از توان نيروهاي جوان كشور برنامه­هاي قابل توجهي اجرا كرده است. اين برنامه­ها و بررسي موانع و مشكلات انجام پروژه‌هاي مشترك دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت، موضوع تحليل حاضر است. آقاي محمد ايراني، دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكدة مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريف است كه در گرايش كاتاليست، ترموديناميك و طراحي راكتور مشغول فعاليت و تحصيل مي­باشد.

توضیحات بیشتر »

ازدياد برداشت ذخاير نفت در آمريكا

بكارگيري روش‌هاي ازدياد برداشت نفت در ايالات متحدة آمريكا رو به گسترش بوده و از اين طريق ميانگين بازدهي مخازن نفتي به ميزان قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است. از طرفي با توجه به شكاف‌دار بودن مخازن نفتي كشور ما، تحقيقات قابل ملاحظه‌اي كه منجر به افزايش ميانگين بازدهي مخازن شود انجام نشده است. نظر به اهميت موضوع و به منظور توجه به امكان افزايش متوسط عمر مخازن درحال بهره‌برداري كشور، مقالة زير كه به روش‌هاي ازدياد برداشت نفت در آمريكا مي‌پردازد، در ادامه به نظر خوانندگان مي‌رسد:

توضیحات بیشتر »

مصاحبه با رييس پژوهشكدة مهندسي توسعه فرايند‌هاي شيميايي (پژوهشگاه صنعت نفت)

دكتر جمشيد زركش رييس پژوهشكدة مهندسي توسعه فرايندهاي شيميايي‌ پژوهشگاه صنعت نفت، داراي درجه دكتري در رشته مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف است. وي همچنين مديريت پروژه‌هاي مختلفي در پژوهشگاه صنعت نفت را به عهده داشته است و تاكنون بيش از ۳۰ مقاله در مجلات معتبر داخلي و خارجي به چاپ رسانده است. دكتر زركش در گفتگو با شبكة تحليلگران تكنولوژي ايران، ضمن معرفي فعاليت‌هاي پژوهشكدة مهندسي ‌توسعه فرايند‌هاي شيميايي، به معرفي "روش معكوس" توسعة تكنولوژي پرداخت كه حاصل آن به نظر خوانندگان مي‌رسد:

توضیحات بیشتر »

نمونة روشن از خريد غلط تكنولوژي (گزارش از مجتمع پتروشيمي اروميه)

پس از گذشت فقط ۶ ماه از راه­اندازي مجتمع پتروشيمي اروميه، بهينه سازي تكنولوژي اين مجتمع، نه از نظر فني و نه از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نيست. گزارشگر شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران، اخيرا از اين مجتمع بازديدي داشته است و از گفتگو‌هاي انجام شده با مديران و كارشناسان اين مجتمع، گزارش زير را تهيه كرده است. اين گزارش به طور مستند و گويا، پيامدهاي غير قابل جبران "خريد غلط تكنولوژي" را نشان مي‌دهد :

توضیحات بیشتر »

دكتر نيكوفر: مهمترين چالش كشور در تكنولوژي اطلاعات، آموزش است

در مصاحبه­اي كه از طرف شبكة تحليل­گران تكنولوژي ايران با دكتر نيكوفر، مشاور عالي شركت ايزايران، صورت پذيرفت، ارتقاي سطح آموزش به عنوان اولويت اول در توسعه تكنولوژي اطلاعات كشور عنوان شد. نكات برگزيدة ديدگاه وي در اين زمينه را مي­خوانيم:

توضیحات بیشتر »