خانه / ۱۳۸۰ / اردیبهشت

بایگانی ماهانه: اردیبهشت ۱۳۸۰

معرفي شركت سپ (سازه‌هاي پيش‌ساخته)

استفاده از سازه­هاي پيش­ساخته سبك در صنعت ساختمان با مزاياي فراوان از جهات گوناگون فني و اقتصادي همراه است و به همين جهت، امروزه اين تكنولوژي در سطحي گسترده در جوامع صنعتي مورد استفاده قرار مي­گيرد. مؤسسه سازه­هاي پيش­ساخته سبك(SAP) نيز در ايران براي ساخت واحدهاي مسكوني و اداري از اين شيوه استفاده مي­كند. مطلب زير حاصل گفتگوي ما با مهندس حسني مدير عامل مؤسسة مذكور است كه در آن تاريخچه، معضلات و موفقيت­هاي مؤسسه بر شمرده شده است:

توضیحات بیشتر »

نهادهاي واسطه‌اي در توسعة تكنولوژي

هر ملت براي رسيدن به رشد تكنولوژيك بايد ابتدا صنعت استراتژيك خود را مشخص كرده و سپس تكنولوژيهاي مورد نياز آن صنعت را برگزيند. توسعه تكنولوژي در كشورهاي در حال توسعه، مستلزم جذب و كاربرد تكنولوژيهايي است كه در همان زمان در كشورهاي توسعه‌يافته، موجود و شناخته شده‌اند كه اين توسعه از طريق پيوند زدن آنها با صنايع داخلي انجام مي‌شود.

توضیحات بیشتر »

درسهايي از جذب تكنولوژي وارداتي در ژاپن

در سالهاي ۸-۱۹۷۷، مؤسسة علوم و تكنولوژي كرة جنوبي "KIST" با روشهاي اندازه‌گيري علمي، از صنايع داخلي كه واردكنندة تكنولوژي از خارج بودند آماري تهيه نمود. آمار نشان مي‌داد كه غالب شركتها، تكنولوژي را در همان شكل و بدون هيچ تغييري به‌كار مي‌گيرند و هيچگونه تحقيق و توسعه‌اي براي بهسازي و يا ايجاد محصولات جديد به عمل نمي‌آورند. ساپچوي در ادامة بيان وضعيت كره، به وضعيت ژاپن در اين رابطه اشاره كرده و از آن درس مي‌گيرد:

توضیحات بیشتر »

ايرباس، دستاورد مداخله و همكاري دولتها

صنعت ساخت هواپيماهاي غيرنظامي (civil) به لحاظ شرايط خاص خود عرصه‌اي است كه شركتهاي خصوصي بدون حمايت دولت نمي‌توانند به آن راه يابند. سرمايه‌گذاري اوليه ( ۲ تا ۴ ميليارد دلار) و طولاني بودن دوره برگشت هزينه‌ها (۱۰ تا ۱۴ سال) از عواملي هستند كه مانع سرمايه‌گذاري خصوصي در اين صنعت مي‌شوند.

توضیحات بیشتر »

نكات برگزيدة بحث سياست صنعتي، دكتر رضوي:(۱۲) مثالهايي از دخالت دولت آمريكا در صنعت

در دهة ۱۹۸۰, با ورود شركتهاي ژاپني به بازار "نيمه‌هادي" جهان, آمريكاييها احساس نگراني شديدي كردند. كشوري كه آغازكنندة توليد و تجارت نيمه‌هاديها بود, مجبور شد در مقابل ژاپني‌ها عكس‌العمل نشان داده و دولت آن در حمايت از اين صنعت وارد عمل شود. از يك طرف شركتهاي بزرگ نيمه‌هادي آمريكايي در شرف ورشكستكي بودند و از طرف ديگر پنتاگون اعلام كرده بود كه اگر سيستمهاي الكترونيكي بخشهاي دفاعي اين كشور به محصولات ژاپني متكي باشند, در آينده با خطر امنيتي روبرو خواهيم شد.

توضیحات بیشتر »

چگونه شركتهاي خدمات مهندسي به وجود آمدند؟

تا آغاز سدة بيستم مجريان يك پروژه اعم از افراد يا شركتها، تمام فعاليتهاي مهندسي خود را رأساً انجام مي‌دادند. با پيچيده‌تر شدن هر چه بيشتر فرآيندهاي فني و گسترد‌‌‌ه‌شدن پروژه‌ها، شركتها به‌منظور صرفه‌جويي و ازدياد كارآيي و كسب خدمات مهندسي به شركتهاي تخصصي رجوع كردند و به‌جاي استخدام تعداد زيادي مهندس در رشته‌هاي گوناگون از كار شركتهاي خدمات مهندسي بهره‌گرفتند.

توضیحات بیشتر »

مؤسسات تحقيق و تكنولوژي: تفاوتهاي كشورهاي در حال توسعه با كشورهاي توسعه‌يافته

مؤسسات تحقيق و تكنولوژي (RTI) مؤسساتي هستند كه وظيفه دارند "زيرساخت علم و تكنولوژي كشورها" (S&T Infrastructure), يا به تعبير ديگر "نظام ملّي نوآوري (National System of Innovation) را تكميل كرده و ساير بخشهاي اين نظام يا زيرساخت را در فرايند توسعة تكنولوژي ملّي ياري رسانند. اين مؤسسات, به علت ماهيت عام‌المنفعه بودنشان معمولاٌ در بخش قابل توجهي از بودجة خود به منابع عمومي متكي هستند

توضیحات بیشتر »

مؤسسات موفق فناوري دنيا به كداميك از مراحل فرايند نوآوري بيشتر توجه مي‌كنند؟

مؤسسات فناوري يا مؤسسات تحقيق و تكنولوژي (RTI) مؤسساتي هستند كه وظيفه دارند "زيرساخت علم و تكنولوژي كشورها" (S&T Infrastructure), يا به تعبير ديگر "نظام ملّي نوآوري" (National System of Innovation) را تكميل كرده و ساير بخشهاي اين نظام يا زيرساخت را در فرايند توسعة تكنولوژي ملّي ياري رسانند.

توضیحات بیشتر »

يك مقاله و يك نقد: آيا تغيير شكل قراردادهاي نفتي, موجب انتقال موفقيت‌آميز تكنولوژي خواهد شد؟

نويسندگان مقالة "آغاز فرصتهاي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايران" دو تن از اساتيد ايراني مي‌باشند كه به واسطة تعلق خاطر خود به ايران كوشيده‌اند تا ضمن نقد قراردادهاي بيع متقابل شيوه ديگري براي عقد قراردادها پيشنهاد كنند. به نظر ايشان قراردادهاي بيع متقابل از دو نقص عمده رنج مي‌برند:

توضیحات بیشتر »

توجه به نانوتكنولوژي در ژاپن

نانوتكنولوژي يكي از چهار ركني است كه در "برنامة بنيادي دوم علوم و تكنولوژي ژاپن" (۲۰۰۱-۲۰۰۵), در نظر گرفته شده است. سه ركن ديگر اين برنامه عبارتند از: علوم زندگي (Life Science)، اطلاعات و ارتباطات و محيط زيست.

توضیحات بیشتر »

ماجراي كاشي مارادزي ايتاليا

سه شهر بسيار كوچك در ايتاليا وجود دارد كه اين سه شهر مجموعاً حدود ۴۰% بازار كاشي دنيا را در دست دارند. اگر زمان بعد از جنگ را به ياد آوريم، در اكثر كاشي‌فروشي‌هاي ما نيز تابلوي "كاشي‌مارادزي" زده شده بود و كاشي‌هاي بسيار قشنگ و گران‌قيمت از ايتاليا وارد شده بود. سوال اينست كه اين شهرها چگونه توانسته‌اند اين موفقيت را بدست آورند؟

توضیحات بیشتر »

كتاب مؤسسات فناوري بهترين راهبردها در عمل ترجمه شد.

از زماني كه كتاب "مؤسسات فناوري بهترين راهبردها در عمل" در شبكة ITAN معرفي شده و نكات برگزيده ‌اي از آن به آگاهي عموم رسيد, چند هفته‌اي بيش نمي‌گذرد. اين كتاب به تازگي با عنوان "برنامه‌ريزي استراتژيك مؤسسات تحقيق و تكنولوژي" توسط آقاي دكتر سيدحبيب‌ا... طباطبائيان و همكاران به چاپ رسيده است. البته معلوم نيست چرا نام كتاب از عنوان انگليسي "Technology Institutes: Strategies for Best Practice" به نام فارسي مذكور تغيير يافته است.

توضیحات بیشتر »