خانه / ۱۳۷۹ / اسفند

بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۷۹

صنعت خودروسازي كره و ايران‌‌‌‌، مقايسه از زاوية سياست صنعتي

روزي نيست كه مقامات دولتي‌‌‌‌، مفسران اقتصادي و مطبوعات كشور‌‌‌‌، صنعت خودروسازي ايران را با كره‌جنوبي مقايسه نكرده و نتيجه بگيرند كه علي‌رغم شروع همزمان‌‌‌‌، خودروسازي كره از نظر كمي‌‌‌‌، كيفي‌‌‌‌، قابليت صادراتي و غيره بالاتر و بهتر از توليدات ايراني هستند. اما جاي يك تحليل ريشه‌اي و اصولي‌‌‌‌، خصوصاً از زاويه سياست صنعتي در اين مورد خالي است.

توضیحات بیشتر »

چگونگي تشكيل مؤسسة علوم و تكنولوژي كره (KIST) از نگاه ساپچوي

هيونگ ساپچوي در كتاب "توسعة تكنولوژي در كشورهاي در حال رشد"، گزارشي از اهداف و چگونگي تشكيل مؤسسة علوم و تكنولوژي كره (KIST) ارائه كرده است كه در زير خلاصه‌اي از آن ارائه مي‌شود:

توضیحات بیشتر »

نقش دولت در گزينش تكنولوژي وارداتي

گزينش تكنولوژي مناسب، عنصر مهم و مقدماتي در اثربخشي انتقال تكنولوژي است. اگر واردات تكنولوژي با گزينش و انتخاب همراه نباشد، مثلاً اگر تكنولوژي سرمايه‌بر كه مطابق با نيازها و ساختارهاي كشورهاي پيشرفته است، يا تكنولوژي توليد كالاهاي پر هزينه و يا تكنولوژي از رده خارج شده خريداري و وارد شود، نتيجه‌ا‌ي جز به هدر رفتن سرمايه، تخريب محيط و افزايش تصادم نخواهد داشت.

توضیحات بیشتر »

افزايش ارزش پول ملي ژاپن, موجب كاهش صادرات آن نشد !

افزايش ارزش پول ملي به طور طبيعي موجب افزايش هزينه‌هاي توليد محصولات داخلي مي‌شود و درنتيجة اين امر، قيمت تمام شدة كالاها (نسبت به ساير ارزها) افزايش يافته و باعث كاهش صادرات مي‌شود.

توضیحات بیشتر »

آيا شركتهاي بزرگ ژاپني و كره‌اي دولتي هستند؟ منابع سرمايه‌اي آنها چيست؟

اين شركتها خصوصي هستند و سهام آنها در بازار دنيا فروخته مي‌شود. واحدهاي مختلف هر كدام از اين بنگاهها به تدريج و در زمانهاي مختلف تشكيل شده‌اند و لذا واحدهاي قبلي, سرماية لازم جهت واحدهاي بعدي را تاحدودي تامين مي‌كرده است.

توضیحات بیشتر »

شيوه‌هاي مديريت بنگاه‌هاي بزرگ

هفتة پيش تحليلي راجع به تفاوت ساختار شركتهاي كره‌اي و ژاپني با شركتهاي غربي, در شبكة تحليلگران تكنولوژي ايران منتشر شد. به طور كلي ساختار و نحوة مديريت شركتهاي بزرگ و همچنين مزايا و معايب اين شركتها, بحث مهمي است كه سياستگذاران صنعت و تكنولوژي به آن توجه زيادي دارند. در همين رابطه تحليل زير نيز از يكي از تحليلگران شبكه دريافت شده است كه جهت استفادة علاقمندان ارائه مي‌گردد:

توضیحات بیشتر »