خانه / ۱۳۷۹ / آبان

بایگانی ماهانه: آبان ۱۳۷۹

درسهايي كه از فجر مي توان آموخت

اخذ گواهينامه جار-۲۳ توسط اولين هواپيماي چهارنفره ساخت كشورمان خبري بود كه هفته گذشته منتشر شد. فرصت مناسبي است تا نكات مهمي راجع به قابليتها و در مقابل كمبودهاي نظام تكنولوژي كشور، در قالب "درسهاي فجر" بيان شوند:

توضیحات بیشتر »

دستيابي به تكنولوژي طراحي نيروگاه‌هاي خورشيدي در كشور

يكي از مهمترين پروژه­هاي در دست اجراي دانشگاه شيراز، نيروگاه خورشيدي شيراز مي­باشد. دكتر يعقوبي عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز و مسئول پروژة نيروگاه خورشيدي شيراز در جلسه­اي با دفتر پژوهش­هاي انرژي و محيط زيست دانشگاه صنعتي شريف به تشريح فعاليت­هاي دانشگاه شيراز در زمينة انرژي­هاي تجديدپذير و نيروگاه خورشيدي شيراز پرداخت كه مطلب زير خلاصة ديدگاه­هاي وي است:

توضیحات بیشتر »