اهداف:
• جهت‌دهی و تأمین محتوای مطالبات دانشجویی از متولیان بخش کشاورزی؛
• انتقال تجربیات فعالیت‌های تشکیلاتی-دانشجویی؛
• تخصصی و علمی شدن مطالبات دانشجویی؛
شرح مختصر:
تشکیل شورای دانشجویی مبارزه باواردات بی منطق محصولات کشاورزی با حضور بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، شاهد و علوم تحقیقات و اتحادیه‌های دانشجویی از مهرماه سال ۹۰ با تدوین بیانیه‌ها، یادداشت‌های تحلیلی و خبری در فضای رسانه‌ای کشور جریانی علیه واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی ایجاد نمود.