سفارش دهنده:
دانشگاه صنعتی شریف
هدف:
در این سمینار شرکت‌ کنندگان توانایی تحلیل مسائل روز در بازار مسکن را کسب می¬کنند.
محورهای فعالیت:
• بررسی روند تغییرات قیمت مصالح و پیش بینی روند آتی
• تأثیرات تغییر قیمت ارز بر روی افزایش قیمت مصالح
• بررسی مدل‌های تغییر و رشد قیمت مسکن در مناطق شهر تهران در سال ۱۳۸۹
• بررسی اثرات مسکن مهر بر بازار مسکن
• بررسی اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها بر بازار مسکن