سفارش دهنده:
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
شرح مختصر:
یکی از مهمترین وظایف مجلس شورای اسلامی نظارت بر اقدامات و فعالیت های دولت و سایر نهادهای ذیربط است اما نظارت کردن نیازمند ساختارها و ابزارهایی متناسب با موضوع ارزیابی است. در زمینه ارزیابی مدیریت شهری خصوصاً در کلانشهرها به دلیل تنوع اقدامات و فعالیت¬های مرتبط با مدیریت شهر، وجود مجموعه ایی از ابزارها و سنجه¬های ارزیابی عملکرد ضروری است.
هدف:
• ارزیابی عملکرد مدیریت کلانشهرهای
• بهبود روند و نتایج تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌های دولتی مرتبط با حوزه کلانشهرها
• بررسی میزان تحقق و پیشرفت طرح ها و برنامه های دولت و مدیریت شهری در کلانشهرها
• پیش بینی وضعیت آینده مدیریت شهری در کلان شهرهای کشور
• برنامه‌ریزی در جهت اختصاص بهینه منابع
• شناخت نیازهای واقعی شهروندان و مدیریت کلانشهری
• بهینه سازی هدف‌گذاری‌ها و سرمایه گذاری‌های متناسب با آن
• دستیابی به اطلاعات مناسب و مورد نیاز در راستای اتخاذ تصمیمات متناسب