سفارش دهنده:
سازمان امور مالیاتی کشور- دانشگاه علوم اقتصادی تهران
هدف:
آشنائی اقشار فرهیخته جامعه با ابعاد و الزامات قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از مترقی ترین نظام های مالیاتی
شرح مختصر:
در راستای شکوفایی اقتصادی و تحولات بنیادین درساختار نظام مالیاتی کشور به منظور قطع وابستگی درآمدهای کشور از درآمدهای نفتی، طرح مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از مهم ترین برنامه ها در طرح تحول اقتصادی در برنامه پنجم توسعه، پس از قانون هدفمند کردن یارانه ها در این بخش در حال پیاده سازی است.
به همین جهت سازمان امور مالیاتی کشور طی توافقنامه‌ای، طراحی و اجرای بزرگترین برنامه آموزشی کشور در قالب سمینارهای آموزشی قانون مالیات بر ارزش افزوده را به دانشگاه علوم اقتصادی تهران واگذار نموده است. موسسه مطالعات فناوری رسام نیز طی توافق نامه‌ای با دانشگاه علوم اقتصادی تهران (به عنوان مجری اصلی طرح) مجری برگزاری این دوره ها در استان مازندران می‌باشد.