سفارش دهنده:
شرکت برق منطقه‌ای غرب
اهداف:
• ارزیابی روش‌های مختلف عقد قرارداد
• تدوین شاخص های مورد نیاز ارزیابی روش‌های مختلف عقد قرارداد
• تقسیم‌بندی مناسب برای کلیه فعالیت‌ها و مناقصات شرکت برق منطقه‌ای
• تدوین مدل تصمیم‌گیری جهت انتخاب روش بهینه عقد قرارداد با توجه به شاخص‌ها وفعالیت‌های فوق
• تحلیل و شناسایی مزایا و معایب Turn keyو سایر روش‌های اجرای پروژه
• تصمیم‌گیری در مورد انتخاب و یا عدم انتخاب روش اجرا با ساختار Turn key
• تعیین بسترها و الزامات اجرای روش انتخابی عقد قرارداد در شرکت
محورهای فعالیت:
• شناسایی فعالیت‌های مختلف شرکت برق منطقه ای و بررسی اطلاعات قراردادی مورد نیاز شامل:
• شناسایی انواع مناقصه ها،شناسایی شرایط اجرایی مختلف
• بررسی روش های مختلف عقد قرارداد، شناسایی نقاط قوت و ضعف، تحلیل روش ها
• تطبیق و ارائه مدل بهینه
• الگوبرداری و تحلیل روند عقد قراردادهایTurn key در داخل و خارج از کشور
• تدوین سناریوهای مختلف اجرایی ممکن با توجه به ساختار صنعت برق و با توجه به محدودیت‌ها و شرایط اجرایی
• تعیین و تدوین شاخص های مورد نیاز جهت مقایسه روش‌های مختلف
• انتخاب روش بهینه و تدوین الزامات و بسترهای مورد نیاز برای اجرای مدل و ارائه مدل خروجی مورد نیاز در شرکت
شرح مختصر:
امروزه سیاست‌های کلی کشور و دنیا، بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها را به سمت خصوصی‌سازی و یا لااقل برون سپاری فعالیت ها سوق داده است. شرکت های برق منطقه‌ای از همان ابتدای امر بسیاری از فعالیت‌های خود را به خصوص در حوزه تولید و انتقال، توسط پیمانکاران انجام می‌دادند. با گسترش حجم فعالیت های پیمانکاری، نحوه عقد قرارداد و واگذاری فعالیت ها به پیمانکاران مورد توجه سازمان ها و شرکت ها قرار گرفته است. در این راستا کارفرمایان باید با انتخاب روش‌های مطلوب عقد قرارداد و واگذاری کار به پیمانکار، ‌پروژه‌های اجرایی خود را در محدوده زمان و بودجه مشخص و با کیفیت مطلوب به اتمام برسانند.