سفارش دهنده:
دفتر پژوهش موسسه خراسان (روزنامه خراسان)
هدف:
بررسی فرصت‌های توسعه بهره‌وری ناظر به طرح هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت
محورهای فعالیت:
• میزان دغدغه‌مندی مدیران بنگاه‌های صنعتی نسبت به اجرای برنامه‌های بهره‌وری
• تاثیر عوامل خارجی و داخلی بر افزایش یا کاهش بهره‌‌وری در بنگاه‌های صنعتی
• میزان استقبال بنگاه‌ها از خدمات مشاوره صنعتی و جدیت در پیاده‌سازی آن
• اولویت کشور در بخش‌های مختلف مدیریت بهره‌وری
• بررسی میزان هماهنگی اقدامات بخش‌های مختلف وزارن
شرح مختصر:
برخی صاحب‌نظران معتقدند سیاست صنعتی در سه سطح کلان (رقابت‌پذیری، اشتغال و…) میانی (انواع همکاری‌ها و ساختارهای صنعتی، تشکل‌ها و نهادهای اجتماعی، ویژگی‌های منطقه‌ای و آمایشی و…) و خرد قابل تقسیم است. در سطح خرد هم تصحیح نظام مدیریتی و ارتقای آن، بهبود روش‌های تولید، استفاده از ابزارهای مدیریتی و به تعبیر دیگر بهره‌وری در سطح بنگاه مورد تاکید است.
به نظر با اجرایی شدن طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها، الزام برنامه پنجم مبنی بر ارتقای سهم بهره‌وری به یک سوم رشد اقتصادی کشور که برخی آمارها فاصله جدی با این رقم را نشان می دهند؛ و نیز تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه این رویکرد در سال جهاد اقتصادی اهمیت موضوع بهره‌وری را چند برابر می‌نماید. در این نشست که با حضور آقایان امین کلاهدوزان، ناظر طرح ارتقای مدیریت بنگاهی وزارت صنایع و معادن، محسن شرکا دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران، احمد اثنی‌عشری، مشاور و ارزیاب ارشد بهره‌وری و مجتبی شریعتی‌بیدار معاون برنامه‌ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی برگزار شد، به بررسی ابعاد مسائل بهره‌وری در کشور پرداخته شد.