هدف:
در قرن بيست و يكم اقتصاد جهانی، اقتصادی دانش‌بنیان یا دانش‌محور است و نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها عامل کلیدی برای رقابت بیشتر در بازارهای به شدت رقابتی قلمداد می‌شوند. به عبارت ديگر، در اقتصاد كنوني تولید علم و دانش عامل کلیدی موفقیت و نبض اقتصاد است. از این‌رو، برای پیشرفت در اقتصاد باید بستر تولید علم و دانش (دارایی‌های فکری) را فرآهم آورد. يكي از ابزارهاي اساسي براي تحقق چنين هدفي، بهره‌گيري از حمايت‌هاي قانوني و حقوقي در زمينه دارايي‌هاي فکری (دارایی‌های ناملموس) يا همان حقوق مالكيت فكري است. دارايي‌هاي ناملموس (غيرعيني) مواردي چون سرمايه انساني، دانش فني، اختراع، برند، طرح‌ها و ديگر خلاقيت و نوآوري‌ها را در بر مي¬گيرند.

عناوين آموزشي دوره‌ها
حقوق مالکیت فکری و نقش آن در توسعه صنعتی
مدیریت استراتژیک برند (و علامت تجاری)
اصول حاکم بر قراردادهای لیسانس فناوری