شرح مختصر:
سيستم‌هاي ميكروالكترومكانيكي (MEMS) را مي توان تلاشي براي بهره برداري و گسترش تكنيك هاي توسعه يافته ساخت در صنعت مدار مجتمع براي اضافه كردن عناصر مكانيكي مانند تيرها، چرخ دنده ها، ديافراگمها و فنرها، به مدارات الكتريكي و توليد ميكروسيستم يكپارچه براي ادراك و كنترل جهان فيزيكي دانست.
بازار جهاني اين محصولات در پايان سال 2011 با تقريب 7.5 ميليارد دلار تخمين زده مي شود. نزديك به 2.1 ميليارد دلار از بازار اين محصولات در بخش الكترونيك مصرفي و موبايل ها خواهد بود. از اين رقم 1.8ميليارد دلار مربوط به صنعت خودرو مي باشد. حدود 1.8 ميليارد دلار نيز به بخش پردازش داده‌ها در بازار پرينتر هاي جوهرافشان اختصاص دارد. 1.7 ميليارد دلار باقي مانده نيز به بخش هاي صنعتي، پزشكي، نظامي و… اختصاص دارد.
با توجه به گسترش روزافزون استفاده از محصولات MEMS و تربيت نيروي انساني متخصص قابل توجه در اين حوزه در کشور، ضرورت بررسي ابعاد اين فناوري به جهت کمک به تصميم گيري مسئولان حوزه الکترونيک کشور احساس مي شد.
اين گزارش تلاش نموده است با پرداخت به موارد ذيل اين مهم را محقق سازد:
• بررسي تاريخچه رشد اين فناوری در جهان
• بررسي بازار محصولات آتي صنعت MEMS
• بررسي کاربردهاي MEMS در صنايع مختلف
• بررسي حوزه هاي مهم و آينده دار اين فناوری