اهداف:
• اصلاح دیدگاه بعضی از مسئولان که تصور می‌کنند: روند آینده و جبری جهان اینست که همه کشورها در برابر سرویسهای جهان‌شمول اینترنتی (که غالباً آمریکایی هستند)، سر تسلیم فرو می‌آورند.
• معرفی روند پرسرعت گسترش سرویس‌های پیش‌اینترنتی در جهان
شرح مختصر:
اگرچه راهکارهای متعددی برای دفاع در برابر این هجمه ماهواره ارائه شده و هر ساله بودجه عظیمی برای انجام آن‌ها اختصاص می‌یابد، ارزیابی‌های تحلیلی، حکایت از کارگر نیفتادن این تلاش‌ها دارد. به نظر می‌رسد همزمان با جلسات متعددی که در سطوح بالای نظام تشکیل شده و وقت ارزشمند مسئولان، غالباً صرف بحث بر سر تعیین متولی و یا اجرای پروژه‌های گران‌قیمت سخت‌افزاری و امثال آن می‌شود، متاسفانه موریانه ماهواره و اینترنت، در حال سست‌کردن بنیانهای فرهنگی خانواده‌های ایرانی است.
یکی از مهمترین دلایل این واقعه دلخراش، عدم دقت تحلیلی و فنی در “شناخت اولویتها” است. گزارش تحلیلی “گسترش سامانه‌های خدمات پیش اینترنتی؛ حلقه مفقوده مقابله با تهاجم گسترده اینترنت و ماهواره” اولویت فراموش شده در مقابله با نفوذ گسترده ماهواره و اینترنت را گوشزد کرده است.