اهداف:
• آگاهی از اخبار، اطلاعات و دانش روز بازار، فناوری و صنعت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
• معرفی توانایی‌ها، پتانسیل‌ها و تجارب گروه طیف در عرصه منطقه و بین‌الملل
• همراهی و پیگیری روندهای جهانی در حوزه‌های تجاری، فنی و رگولاتوری در بازار و صنعت مخابرات
• کسب تجارب موفق جهانی و اطلاع از پیشرفت‌های منطقه‌ای از مدل‌ها، استراتژی‌ها و توسعه‌های تجاری
• بررسی فرصت‌های تجاری موجود در سطح بین‌الملل و فراهم‌سازی زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری در کشور
• List of Media Partnered Events in 2011
• IP&TV World Forum 2011
• ۲۲-۲۴ March 2011, Olympia, London
• Category supporter at the IP&TV Industry Awards 2011
• ۲۲ March 2011, Royal Garden Hotel, London
• IP&TV Forum Asia 2011
• ۱۰-۱۲ May 2011, Kuala Lumpur, Malaysia
• ۳DTV World Forum 2011
• ۲۴-۲۵ May 2011, London
• Digital TV Network Optimisation 2011
• ۱-۲ June 2011, London
• Connected Home World Summit 2011
• ۲۸-۲۹ June 2011, London
• IP&TV Forum Eastern Europe & EurAsia 2011
• ۱۱-۱۲ October 2011, Istanbul
• IP Workflow 2011
• ۱۲-۱۳ October 2011, London
• CDN World Summit 2011
• ۲۶-۲۷ October 2011, London

• IP&TV Forum Middle East & Africa 2011
• ۱-۲ November 2011, Dubai
• AfricaCast 2011
• ۹-۱۰ November 2011, Cape Town, South Africa
• OTTtv World Summit 2011
• ۲۳-۲۴ November 2011, London
• IP Cable 2011
• ۳۰ November – ۱ December 2011, London
• Middle East Telco World Summit 2011
• ۲۸‐۲۹ November 2011, Dubai, www.comworldseries.com/me
• VAS Africa 2011
• ۶‐۷ July 2011, Johannesburg, South Africa, www.comworldseries.com/vasafrica
• Eurasia Com 2011
• ۲۹‐۳۰ March 2011, Istanbul, Turkey, www.eurasia.comworldseries.com
• North Africa Com 2011
• ۱۱‐۱۲ October 2011, Tunisia, www.comworldseries.com/nafrica
• Africa Com 2011
• ۹‐۱۰ November 2011, Cape Town, South Africa, www.comworldseries.com/africa
• Digital Switchover Strategies 2011
• Mobile Financial Services 2011
• MVNO/VAS 2011
• Mobile Content Planet 2011
• Digital TV CEE 2011
• Global Messaging 2011
• Mobile Heath 2011
• Mobile roaming 2011
• Digital TV World 2011
• LTE Mena 2011

• ۱۸th – ۱۹th April 2011, Jumeriah Beach Hotel, Dubai
• Broadband Traffic Management Mena 2011
• ۱۷th April, Jumeriah Beach Hotel, Dubai
• Roaming MENA 2011
• ۱۷th January 2011 http://www.iir-telecoms.com/roamena
• Interconnection World Forum 2011
• ۲۴th January 2011 http://www.iir-telecoms.com/interconnection
• Telecoms Regulation Forum 2011
• ۲۱st March 2011 http://www.iir-telecoms.com/regulation
• Carrier Ethernet World Middle East 2011
• ۲۸th March 2011
• FTTx & Next Generation Conference 2011
• Iraq Telecoms 2011
• Mobile Broadband World 2011
• MVNO Industry Summit 2011
• MVNO Industry Summit Middle East 2011
• Managed Services Growth Markets 2011
• MVNO Industry Summit Asia 2011
• MVNO Industry Summit USA 2011
• Broadband World Forum MEA 2011
• SDP Global Summit 2011
• Broadband Traffic Management Congress 2011
• Retail Banking Africa 2011
• ۲۶-۲۸ July 2011, http://www.fleminggulf.com/finance/africa/retail-banking-africa-2011
• CRM in Telecom Africa 2011
• ۲۶-۲۷ July 2011, http://www.fleminggulf.com/telecom-and-it/africa/3rd-annual-telecoms-in-africa-customer-loyalty-retention-conference
• IT For Government and Defense in Middle East 2011

• ۱۱th – 12th OCT 2011, http://www.fleminggulf.com/telecom-and-it/middle-east/it-for-government-2011
• Mobile Applications and Devices 2011
• ۱۹-Oct-11, London, Strategy Briefing
• Gaining Business Value from Social Media 2011
• London, Masterclass
• Cloud Applications and Services 2011
• London, Strategy Briefing, 23-Nov-11
• IT Governance & Planning 2011
• London, Strategy Briefing, 07-Dec-11
• Business Intelligence 2011
• London, Strategy Briefing
• FTTx MEGNA Summit 2011
• ITU Telecom World 2011
• Broadband World Forum 2011
• LTE North America 2011
• LTE Asia 2011
• Subscriber Data Management 2011
• ۶th – ۷th December 2011
• CDN World Forum Asia 2011
• ۳۰th November to 1st December 2011, Hong Kong, www.cdnconference.com/asia
• Cloud Computing World Forum Asia 2011
• ۳۰th November to 1st December 2011, Hong Kong, www.cloudcomputinglive.com/asia