هدف:
• اطلاع‌رسانی و ارایه تحلیل‌های روز حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
• محورهای انجام فعالیت:
• ارسال ماهانه آخرین اخبار و تحلیل‌های منتشر شده در وب‌سایت گروه طیف در قالب خبرنامه الکترونیکی
• ارسال آخرین اطلاعات مربوط به همایش‌های بین المللی حوزه مخابرات
مخاطبان:
بیش از ۲ هزار نفر از مدیران ارشد و کارشناسان حوزه مخابرات