هدف:
• اطلاع‌رساني و ارايه تحليل‌هاي روز حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور
• محورهاي انجام فعاليت:
• ارسال ماهانه آخرين اخبار و تحليل‌هاي منتشر شده در وب‌سايت گروه طيف در قالب خبرنامه الکترونيکي
• ارسال آخرين اطلاعات مربوط به همايش‌هاي بين المللي حوزه مخابرات
مخاطبان:
بيش از 2 هزار نفر از مديران ارشد و کارشناسان حوزه مخابرات