هدف:
ارائه توانمندیهای مخابراتی کشور، شناخت بازار بین المللی مخابرات و تعامل و آشنایی بیشتر با فضای بین المللی مخابرات
مکان:
دبی- امارات متحده عربی
شرح:
برپایی غرفه در محل نمایشگاه کنفرانس به عنوان تنها غرفه ایرانی حاضر در نمایشگاه جانبی
مدیریت برگزاری نشست مختص ایران در این کنفرانس
در این نشست که در عصر روز اول همایش برگزار شد، ابتدا آقای مهندس کشوری نماینده گروه طیف و رییس نشست، گزارش مختصری از وضعیت مخابرات ایران، و فعالیت های مخابراتی کشور ارائه داد
معرفی دستاوردهای شرکتهای مخابراتی در نشست ایران
آقای مهندس جوکار به عنوان نماینده گروه تعاونی پیشگامان که در این همایش حضور داشتند، فعالیت‌های این گروه را معرفی نمودند.
پرسش و پاسخ از شرایط بازار ایران