هدف:
ارائه توانمنديهاي مخابراتي کشور، شناخت بازار بين المللي مخابرات و تعامل و آشنايي بيشتر با فضاي بين المللي مخابرات
مكان:
دبي- امارات متحده عربي
شرح:
برپايي غرفه در محل نمايشگاه کنفرانس به عنوان تنها غرفه ايراني حاضر در نمايشگاه جانبي
مديريت برگزاري نشست مختص ايران در اين کنفرانس
در اين نشست که در عصر روز اول همايش برگزار شد، ابتدا آقاي مهندس کشوري نماينده گروه طيف و رييس نشست، گزارش مختصري از وضعيت مخابرات ايران، و فعاليت هاي مخابراتي کشور ارائه داد
معرفي دستاوردهاي شرکتهاي مخابراتي در نشست ايران
آقاي مهندس جوکار به عنوان نماينده گروه تعاوني پيشگامان که در اين همايش حضور داشتند، فعاليت‌هاي اين گروه را معرفي نمودند.
پرسش و پاسخ از شرايط بازار ايران