نمايشگاهها:
نمايشگاه ايران تلکام
حضور در جشنواره صنعت
کنفرانس خدمات ارزش افزوده
اهداف:
• معرفي فعاليت‌هاي گروه طيف
• بررسي و شناخت نياز مخاطبان و مشتريان
• شناخت دغدغه‌هاي فعالان اين عرصه و دريافت نظرات کارشناسان در خصوص روند فعاليت‌هاي مخابراتي کشور
• ايجاد تعامل و ارتباط با شرکت‌هاي مخابراتي