نمایشگاهها:
نمایشگاه ایران تلکام
حضور در جشنواره صنعت
کنفرانس خدمات ارزش افزوده
اهداف:
• معرفی فعالیت‌های گروه طیف
• بررسی و شناخت نیاز مخاطبان و مشتریان
• شناخت دغدغه‌های فعالان این عرصه و دریافت نظرات کارشناسان در خصوص روند فعالیت‌های مخابراتی کشور
• ایجاد تعامل و ارتباط با شرکت‌های مخابراتی