سفارش دهنده:
مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
اهداف:
• آسیب شناسی فضای کسب و کار ESCo ها در کشور و موانع موجود در راه توسعه آن ها
• ارائه راهکارهای لازم برای توسعه فضای کسب و کار ESCo ها
• شناسایی توانمندی¬های بالقوه و بالفعل موجود در حوزه ESCo ها
• واکاوی تجربیات موفق جهانی
شرح مختصر:
شرکت خدمات انرژی (ESCo)، نوعی شرکت تجاری است که به اجرای پروژه‌‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌پردازد. شرکت‌های مذکور از محل مابه‌التفاوت هزینه انرژی مصرف کنندگان، قبل و پس از اجرای پروژه‌های بهینه سازی کسب درآمد می¬کنند. با توجه به اجرا شدن طرح هدفمند شدن یارانه¬ها در کشور و ضرورت کاهش مصرف انرژی اکنون فعالیت این گونه شرکت‌ها می‌تواند بسیار سودآور باشد. گسترش فعالیت این شرکت¬ها بخصوص در زمانی که گرایش به بهینه‌سازی مصرف انرژی بر اثر رشد قیمت‌ها افزایش یافته است، می¬تواند به رشد مشارکت بخش خصوصی کمک کرده و بار مالی زیادی را از دوش دولت بردارد. با این حال با وجود تلاش‌های پراکنده از سوی برخی نهادها نظیر وزات نفت و یا نیرو، هنوز فعالیت شرکت‌های خدمات انرژی با چالش های اساسی روبروست، که از آن جمله می‌توان چالش های حقوقی، ساختاری و زیرساختی و همچنین نقص در بانک‌های اطلاعاتی اشاره کرد. در طرح مذکور، ابتدا به بررسی مفاهیمی کلیدی در حوزه صنعت ESCo پرداخته شده و سپس با تکیه بر آسیب شناسی صورت گرفته در محیط کسب و کار آن‌ها، به ارائه راهکارهایی پرداخته شده است.