شرح مختصر:
مرکز مطالعات فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران در طول سالیان گذشته، ضمن بررسی شرایط موجود در بازار مسکن و بر حسب نیاز، جهت تأثیر مثبت بر افکار عمومی و همچنین سیاست گذاران این حوزه اقدام به انتشار یاد داشت‌های تحلیلی در این حوزه کرده است که در سایت‌ها و روزنامه‌های مختلف منتشر شده است.
محورهای فعالیت:
• یادداشت‌ تحلیلی ضرورت حمایت از تولید و عرضه مسکن
• یادداشت‌ تحلیلی لزوم افزایش تسهیلات ساخت مسکن در بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی
• مسکن مهر پاک‌ترین سیاست تولید و عرضه مسکن
• و …