سفارش دهنده:
شبکه ۴ (برنامه راز)
محورهای فعالیت:
بررسی ضرورت‌های سامان‌دهی اطلاعات جامع زمین و مسکن و مشکلات پیش روی طرح کاداستر و شناسنامه هوشمند مهمترین مباحث مطرح شده در برنامه تلویزیونی راز بود. طرح کاداستر به عنوان بزرگترین طرح اطلاعات املاک و مستغلات مورد نقد و بررسی قرار گرفت.