 با حمایت مدیریت پژوهش و توسعه شرکت ملی نفت ایران، ۱۵ آذرماه، دانشگاه صنعتی شریف
 با حضور ۱۰۰ نفر از شرکت کنندگان از صنایع بالادستی نفت
 برای این کارگاه، یک جزوه آموزشی کامل درباره کاربردهای نانوتکنولوژی در بالادستی صنعت نفت تهیه و به شرکت‌کنندگان داده شد.

 بخش‌های مختلف این سمینار عبارت بود از:
۱- معرفی نانوفناوری
۲- معرفی کلی کاربردهای نانوفناوری در بالادستی صنعت نفت
۳- شرح روندهای شرکت‌های بزرگ نفتی در فناوری نانو (با تاکید بر شرکت BP)
۴- معرفی کاربردهای فناوری نانو در ازدیاد برداشت
۵- معرفی الماس‌واره‌ها، ملکول‌های بنیادی نانو فناوری در نفت
۶- آشنایی با آزمایشگاه‌های روی تراشه و کاربرد آن در مشخصه‌یابی مخازن هیدروکربوری