طراحی دروس، برگزاری دوره های آموزشی و برگزاری سمینارهای تخصصی به سفارش سازمان بنادر و دریانوردیش