اهداف
تعیین مدل درآمدزایی از آرشیو صوتی ـ تصویری صدا و سیما

شرح مختصر
در این پروژه، روش‌های کسب درآمد و مدل‌های کسب و کار مناسب جهت درآمدزایی از منابع آرشیوهای صدا و سیما، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و پیشنهاد مدل کسب و کار مناسب ارایه شد.