هدف:
ارائه خوراک به برنامه سازان اقتصادی یکی از راههای غیر مستقیم جهت دهی به برنامه های اقتصادی می باشد.

محورهای انجام فعالیت:
سلسله جلسات آموزشی با محوریت برنامه سازان اقتصادی شبکه اول سیما که به صورت ماهانه انجام می پذیرد بستر خوبی برای اصلاح و جهت‌دهی به رویکردهای اقتصادی برنامه سازان این حوزه می باشد. در سال ۸۸ موضوع سه برنامه آخر این جلسات با مشاوره و پیشنهاد ایتان انتخاب و سه استاد ذیل معرفی و حضور یافتند که با استقبال فراوان مسئولین و برنامه سازان از مباحث مطرح شده در این جلسات زمینه همکاری بیشتر این اساتید با برنامه های اقتصادی نیز فراهم شد.
• جناب آقای عادل پیغامی، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام با موضوع فرهنگ‌سازی اقتصادی
• حجت الاسلام دکتر نقی پور فر، با موضوع تعلیم و تربیت اقتصادی و تاثیر آن بر فرهنگ و جامعه
• مهندس پروین‌پور، عضو شورای عالی مسکن و مدیر مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت با موضوع فعالیتهای دولت در بخش مسکن و نگاهی به تجربیات جهانی در این حوزه

نکات:
همکاری ایتان با این جلسات آموزشی در سال ۸۹ نیز ادامه خواهد داشت.