هدف:
با توجه به نامگذاري سال 88 به نام اصلاح الگوي مصرف، واحد ارتباطات و رسانه شبكه پرداختن به اين موضوع و همچنين طرح تحول اقتصادي را به طور ويژه در يكي از مهمترين برنامه هاي زنده صدا و سيما در اين حوزه در دستور كار قرار داد.

محورهاي انجام فعاليت:
اين برنامه در 90 قسمت پخش شد كه تحقيقات، نگارش و طراحي محتوايي 48 قسمت پاياني بر عهده شبكه ايتان بوده است. برخي ميهمانان شركت كننده در اين برنامه عبارت بودند ازدكتر عباسي(وزير تعاون)، دكتر حداد عادل (رييس كميسيون فرهنگي مجلس)، سردار رويانيان (رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت)، حجت الاسلام پورمحمدي (رييس سازمان بازرسي كل كشور)، حجت الاسلام ميرتاج الديني (معاون پارلماني رييس جمهور)، دكتر قاليباف (شهردارتهران)، دكتر مفتح (معاون وزير بازرگاني)، فولادگر (رييس كميسيون اصل 44 مجلس)، قوامي (رييس كميسيون اصلاح الگوي مصرف مجلس)، فاطمي امين (دبير طرح تحول صنايع و معادن)، هاشمي (رييس كميسون صنايع مجلس)، آل اسحاق (رييس اتاق بازرگاني) و…

نكات:
در اين برنامه به پيشنهاد ايتان، كارشناساني از جمله مهندس همتي دبير سامانه املاك و مستغلات و عضو گروه زمين و مسكن مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت نيز حضور پيدا كردند.