اهداف:
در سال‌های اخیر، دلایل متعددی باعث شده تا مدیران به فراست دریابند که برنامه‌ریزی به شکل سنتی دیگر قادر به حل مشکلات آن‌ها نخواهد بود. از این رو بهره‌گیری از برنامه‌ریزی استراتژیک به‌عنوان یک ضرورت در دولت‌ها، سازمان‌ها و جوامع مطرح شده است. به‌طوری‌که علاوه بر سازمان‌های خصوصی و انتفاعی، سازمان‌های دولتی نیز اقدام به تدوین برنامه‌های راهبردی در حوزههای عملکردی خود نموده‌اند.

محورهای انجام فعالیت:
در این پروژه با توجه به اهداف و وظایف قانونی و فلسفه وجودی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و متناسب با سیاست‌های کلان سند چشم انداز بیست ساله کشور در حوزه سلامت و رفاه اجتماعی و نیز با توجه به ضرورت پاسخگویی به نیازهای آموزشی و پژوهشی کشور در زمینه فراهم نمودن زیرساخت‌های انسانی لازم در این حوزه، در عین توجه به متغیرهای محیطی و شرایط داخلی، برنامهای راهبردی تدوین و ارائه شده است.
بدین ترتیب امکان برطرف ساختن نقاط ضعف و مقابله با تهدیدهای موجود و نیز بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالقوه و بالفعل و بهره‌برداری هرچه بیشتر از فرصت‌های محیطی را برای این وزارتخانه فراهم کرده است.